Zicrona caerulea juv. ©  K. van der Krieke
Netherlands /  VII.2006