Jalla dumosa juv. © H. Günther
Germany / Rheinland-Pfalz, Speyer  VII.1975