Elasmostethus interstinctus © H. Rintamäki
Finland / Vaasa, Söderfjärden, VIII 2006