Rhabdomiris striatellus ©  M. Kozlowski
Poland /Mazowsze, Gora Kalwaria, VII 2003