Anthocoris nemorum ©  M. Kozlowski
Poland /Mazowsze, Warszawa, V 1989