Biotop

old dead Abies - holes

larva (spring)

larvae - feeding (summer)

larva - feeding (summer)
Peltis grossa
Biology
©  H. Polacek

Larva detail ventral

Larva detail dorsal

Pupa in chamber (summer)

Pupa with mm ruler

Pupa dorsal

Pupa ventral

Imaga feeding trace (winter)

Imago (winter)

Hidden (spring)

Head detail

Imago (summer)

Imago (autumn) notioce mandibles